Doneren/ ANBI

Museum ‘t Oude Slot wordt beheerd door een stichting. Voor ons voortbestaan zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften en subsidies. Bent u cultuurliefhebber en draagt u ons museum een warm hart toe? Steun ons dan met een donatie. Dit kan op verschillende manieren:

 • Doneren in natura
  Wilt u museumwaardige spullen schenken aan het museum? Neem dan mailcontact op via directie@museumoudeslot.nl. De directeur bespreekt graag met u of uw spullen passen in de collectie van ‘t Oude Slot.
 • Financiële donaties
  U kunt ons steunen met een eenmalige financiële bijdrage, waarvoor hartelijk dank.

Belastingvrij schenken – ANBI

anbi

Ons museum is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sinds 1 januari 2011 hebben wij deze ANBI-status. Dit betekent het volgende:

 • Wij als organisatie komen in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen.
 • U als donateur en/of sponsor komt met deze gift of schenking in aanmerking voor de aantrekkelijke giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.
Ga naar onze rekenmodule, hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel belastingvoordeel u kunt ontvangen na het doen van een gift aan ons museum.

ANBI-informatie over het museum

Doel en missie
Het doel van onze stichting is de exploitatie van een museum. De missie van Museum ‘t Oude Slot is om dé culturele en museale pleisterplaats voor Veldhoven en omgeving te zijn.

Fiscaal nummer
80 75 39 569

Bestuur/beloningsbeleid
De Raad van toezicht functioneert op vrijwillige basis; de leden ontvangen geen vergoeding. Er zijn twee medewerkers in vaste dienst. De directeur en de facilitair manager worden beloond conform de salarisschalen van de museum-cao.

Directeur/bestuurder
Hans Sonnemans

Raad van Toezicht

 • Voorzitter: Henk van Kruijsdijk (notaris in Veldhoven)
 • Lid: Monique van Zutphen (voorzitter bestuur Kringloop de Kempen, voorzitter Belangenvereniging Wijk ’t Slot)
 • Lid: Dedde Smid (directeur museum Belmonte Arboretum, trainer/consultant)
 • Lid: Wiel Berden (voorzitter Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven, gepensioneerd sector directeur Havo/VWO Sondervick College)

Jaarverslagen en beleidsplannen

Via onderstaande links kunt u het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021, het beleidsplan 2020 – 2022 en het collectieplan 2019 – 2023 inzien.

Jaarverslag Museum ‘t Oude Slot 2022

Jaarverslag Museum ‘t Oude Slot 2021

Museum ’t Oude Slot – Jaarrekening 2022 zonder persoonlijke handtekening

Strategisch beleidsplan 2020 – 2022

Collectieplan 2019 – 2023

Heeft u vragen? Neem dan mailcontact op via directie@museumoudeslot.nl